Vitajte v De lege

Sme tu pre Vás v každej situácii

Domnievate sa, že činnosťou verejnej správy boli porušené Vaše práva a neviete ako ďalej?

Spojme sa
about

Zistite viac o De lege

De lege je moderným občianskym združením, ktoré sa chce na individuálnej úrovni priblížiť každodenným problémom fyzických a právnických osôb a pomôcť im pri styku s verejnou správou.

De lege je mimovládnym a nepolitickým združením, ktorého cieľom je prispieť k dodržiavaniu princípov legality, legitimity a proporcionality v činnosti verejnej správy. Pomáhame fyzickým a právnickým osobám nasmerovať ich v prípade, že sa domnievajú, že činnosťou verejnej správy boli porušené ich práva. Kontrolujeme zákonnosť činnosti orgánov verejnej správy a tiež účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s verejnými financiami.
Neposkytujeme právne služby ani nenahrádzame internú kontrolu činnosti verejnej správy. Adresátov verejnej správy pomáhame nasmerovať v ich individuálnych veciach. Zároveň kontrolujeme činnosť verejnej správy externe, najmä skrz zverejňované dokumenty a verejné registre.
Odbornosť
Členovia nášho združenia sa profesionálne alebo akademicky venujú činnosti verejnej správy a ľudským právam.

Bezodplatnosť
De lege vyvíja všetky svoje aktivity bez nároku na finančnú odmenu.

Skúsenosti a výsledky
Do úspešného konca sme doviedli už desiatky individuálnych vecí.

Čo robíme

Náš tím odborníkov sa venuje viacerým oblastiam spojeným s činnosťou verejnej správy a jej externou kontrolou.

Podpora a ochrana ľudských práv

Dohliadame na to, aby verejná správa pri svojej činnosti vždy dbala o dodržiavanie ľudských práv adresátov verejnej správy.

Legalita, legitimita a proporcionalita

Dohliadame, aby orgány verejnej správy v správnych aktoch dbali na dodržiavanie princípov legality, legitimity a proporcionality.

Záruky
zákonnosti

Informujeme verejnosť o súhrne právnych prostriedkov určených na zabezpečenie dodržiavania a zákonnej realizácie práva pre prípad jeho porušenia.

Princípy
dobrej správy

Presadzujeme, aby orgány verejnej správy vo svojej činnosti dbali nielen na zákonnosť, no tiež dodržiavali pravidlá a princípy tzv. dobrej správy.

Aké sú naše výsledky?

Vaše podnety denne spracovávame, vyhodnocujeme a postupujeme ďalej. V jednoduchších veciach Vás nasmerujeme na konkrétne inštitúty, v zložitejších na advokáta.

192

spracovaných podnetov a žiadostí

15

sťažností na úradné osoby

27

podnetov na vykonanie kontroly

21

podnetov na porušenie povinností

Máte problém? Sme tu pre Vás.

Neváhajte sa na nás obrátiť, členovia nášho tímu sa s Vami do 24 hodín spoja e-mailom alebo telefonicky.