Experienced Court Performance

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy.

Get Started

Winners for Global Legal Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy.

Get Started

Toughest Defense Lawyers for Your Case

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy.

Learn More

O De lege

De lege je mimovládnym a nepolitickým združením, ktorého cieľom je prispieť k dodržiavaniu princípov legality, legitimity a proporcionality v činnosti verejnej správy. Pomáhame fyzickým a právnickým osobám nasmerovať ich v prípade, že sa domievajú, že činnosťou verejnej správy boli porušené ich práva. Kontrolujeme zákonnosť činnosti orgánov verejnej správy a tiež účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s verejnými financiami.

about

Prečo De lege?

Neposkytujeme právne služby ani nenahrádzame internú kontrolu činnosti verejnej správy. Adresátov verejnej správy pomáhame nasmerovať v ich individuálnych veciach. Zároveň kontrolujeme činnosť verejnej správy externe, najmä skrz zverejňované dokumenty a verejné registre.

  • Odbornosť

    Členovia nášho združenia sa profesionálne alebo akademicky venujú činnosti verejnej správy.

  • Bezodplatnosť

    Združenie De lege vyvíja všetky svoje aktivity bez nároku na finančnú odmenu.

  • Skúsenosti a výsledky

    Do úspešného konca sme doviedli už stovky individuálnych vecí.

Čo robíme

Náš tím odborníkov sa venuje viacerým oblastiam spojeným s činnosťou verejnej správy a jej externou kontrolou.

Princípy dobrej správy

Presadzujeme, aby orgány verejnej správy vo svojej činnosti dbali nielen na zákonnosť, no tiež dodržiavali pravidlá a princípy tzv. dobrej správy.

Záruky zákonnosti vo verejnej správe

Informujeme verejnosť o súhrne právnych prostriedkov určených na zabezpečenie dodržiavania a zákonnej realizácie práva pre prípad jeho porušenia.

Legalita, legitimita a proporcionalita

Dohliadame, aby orgány verejnej správy v správnych aktoch dbali na dodržiavanie princípov legality, legitimity a proporcionality.

Participácia verejnosti

Zasadzujeme sa za nastavenie inštitucionálnych a tiež procesných nástrojov pre zaistenie spätnej väzby, resp. signálov zo strany spoločnosti o dopadoch pôsobenia či zámerov verejnej správy.

Účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť

Presadzujeme, aby verejná správa pri nakladaní s verejnými financiami dbala najmä na materiálnu podstatu účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti.

Ochrana ľudských práv

Dohliadame na to, aby verejná správa pri svojej činnosti vždy dbala o dodržiavanie ľudských práv adresátov verejnej správy.

392 spracovaných podnetov a žiadostí

Na základe podnetov sme podali 25 sťažností na úradné osoby, 57 podnetov na vykonanie kontroly a 31 podnetov na porušenie povinností. Ostatné podnety boli vybavené nasmerovaním na konkrétne inštúty alebo advokáta.

From The Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed dianonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

blog

Lorem ipsum dolor sitcns etetursa pscing elitr sed diannumy.

Lorem ipsum dolor sitcons etetursa pscing elitr, sed diannumy eirmod tempor iannum eirmod tempor invidunt.

Read More...
blog

Lorem ipsum dolor sitcns etetursa pscing elitr sed diannumy.

Lorem ipsum dolor sitcons etetursa pscing elitr, sed diannumy eirmod tempor iannum eirmod tempor invidunt.

Read More...
blog

Lorem ipsum dolor sitcns etetursa pscing elitr sed diannumy.

Lorem ipsum dolor sitcons etetursa pscing elitr, sed diannumy eirmod tempor iannum eirmod tempor invidunt.

Read More...

Kontakt

Neváhajte sa na nás obrátiť, členovia nášho tímu sa s Vami do 24 hodín spoja e-mailom alebo telefonicky.

Sme tu pre Vás

podnety@delege.org

De lege, IČO: 55138055
RMNO MV SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-65506

brand
brand
brand
brand
brand